I artikeln "Nya tjänster förvandlar webben", CS 3/3 -06, säger Robert Nyman att webben inte "erbjuder ett fullgott alternativ till installerbara feta klientprogram" förrän om tidigast fem år. Han förespråkar i stället feta klienter som blandas med "ren webbteknik".

Men när skrivbordsapplikationen ersätts av webbapplikationen handlar det inte om att flytta fettet från klienten till serversidan.

Webben är en annan värld än skrivbordet och den har många fördelar.

Det viktigt att inse att webbapplikationen är en evolution av webbplatsen snarare än en webbifiering av skrivbordet. Även om Ajax och andra tekniker tar webbgränssnittet närmare skrivbordsapplikationens handlar det fortfarande om webbsidor.

Att som Robert säga att webben inte kan "matcha feta klientprogram vad gäller funktionalitet" är bara sant för vissa typer av funktionalitet där webbens möjligheter är för begränsade.

Men de flesta typer av program kan översättas till webbapplikationer.

För användargränssnittet har webben den fördelen att webbplatsen sedan i begynnelsen varit beroende av att vara begriplig. Webbplatser som är svårbegripliga förlorar besökare.

Under webbens första decennium har konventioner uppstått och etablerats. När webbplatsen blir webbapplikation har den en fördel mot skrivbordsapplikationen tack vare att dess gränssnitt är enklare och mer självbeskrivande.

I artikeln talas om tre perspektiv på Web 2.0: användarnas, teknikens och affärsmodellens. Det finns ytterligare ett som innebär fördelar för webben som plattform: utvecklingsperspektivet.

När distributionen försvinner är man fri att leverera täta uppdateringar. Eftersom det finns möjlighet att mäta exakt hur ens applikation används kan man basera varje uppdatering på det.

Då blir det meningsfullt att leverera den första versionen tidigt som en minimal lösning med maximala förutsättningar för feedback.

Resultatet av denna lättrörliga modell är att webbapplikationerna blir mer fokuserade, eftersom de startar små och vidareutvecklas enligt identifierat behov.

För affärsmodellen gäller det att attrahera besökare. Det gäller att ha en begriplig webbapplikation med låg inträdeströskel.

Här kan lönsamhet uppnås med kontextuell reklam, som Google Adsense eller partnerprogram som svenska Tradedoubler.

Exemplet från USA visar att människor vill betala en facil prenumerationsavgift för dessa enkla tjänster.

Per individ är det låga summor, men med låg tröskel och global inriktning kan man nå ut till fler användare än någonsin med en skrivbordsapplikation.

Webben må vara begränsande om man jämför med användargränssnitten hos feta klienter, men att göra den jämförelsen är att missa de fördelar webben har som plattform. Snarare är den befriande om man betraktar den från sina egna förutsättningar.

Då finns det chans att tidigt nå ut till fler och att utveckla funktioner som människor vill ha.

Svante Adermark
Peter Lindberg
Fleecelabs