Saco-förbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges ingenjörer har tillsammans förhandlat fram ett nytt avtal för sina medlemmar.
Den största nyheten i det tvååriga it-löneavtalet med arbetsgivarorganisationen Almega som nu blivit klart är att det helt saknar centralt satta procentsiffror.

Det innebär att arbetsgivaren tillsammans med de lokala akademikerföreningarna ska komma överens om lönenivån på företaget. Därmed kommer ännu fler it-anställda att själva förhandla om sin lön.

Marknaden ska styra hur lönerna sätts, och kompetens, ansvar och prestation ska avgöra lönen, enligt Sofia Rosu, ombudsman inom it på Jusek.

– Vi tror att det gynnar våra medlemmar. Akademiker är ofta en mindre grupp på företagen som har lättare att få bättre löner än utfallet av de centrala siffrorna. Dessutom är akademiker ofta duktiga på att marknadsföra sig i individuella lönesamtal och att ta för sig.

Men siffferlösa avtal kräver mer av de lokala parterna. Därför är det i det nya avtalet inskrivet att de lokala fackföreningarna får större insyn i företagens ekonomi för att kunna ta del av lönestrukturen och därmed se vad lönerna grundas på.

Almega kommer att dela med sig av sin lönestatistik och på det sättet får Jusek, Civilekonomerna och Sveriges ingenjörer överblick över hur lönerna sätts.

– Vi kommer att göra mer än så. Nu är det viktigt att stärka löneprocesserna på företagen och det bidrar vi med även från centralt håll. Förbunden kommer att ha ett intensivt samarbete med Almega för att få det att fungera.

En annan del av det nya löneavtalet handlar om kompetensutveckling och går ut på att arbetsgivarna ska bli tydligare med att presentera sitt kompetensbehov.

Bland annat ska den anställde en gång om året ha ett kompetensutvecklingssamtal med sin chef. Fokus ska då ligga på att matcha arbetsgivarens kompetensbehov med individens möjligheter att möta det behovet. Gemensamma mål ska slås fast och sedan följas upp.

– Den stora vinsten blir att bolagen tänker igenom vilka behov de har och att de kommunicerar det. Tidigare har det skett lite ad hoc. Nu blir det tydligare för de anställda vad de bidrar med och arbetsgivaren ska inte kunna säga till någon att "du har inte hängt med". Det blir ett gemensamt ansvar på ett annat sätt, säger Sofia Rosu.

I och med det nya avtalet utökas även den betalda föräldraledigheten som arbetsgivaren står för från dagens fyra månader till fem månader.

En annan nyhet är att spärren för resor över sex timmar tas bort så att restiden är betald även för längre resor.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Även fackförbundet Unionens nya löneavtal bygger på lokala överenskommelser där de anställda och arbetsgivaren enas om rimliga löneökningar efter företagets förutsättningar.

Men Unionen har även förhandlat fram en minsta löneökningsnivå om företaget och de anställda inte kan komma överens.

Siffrorna som gäller är 0,9 procents löneökning under 2010 och 2,6 procents under det andra året.