Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska ta fram ett gemensamt åtgärdspaket för hur hela landet ska få tillgång till bredband och hur den digitala klyftan i Sverige ska minskas.

– Vi vill särskilt ta ett rejält tag i problemet med den växande digitala klyftan i samhället. Tanken är att ha en sammanhållen it-politik på det området, säger Désirée Liljevall, Socialdemokraternas it-politiska talesperson.

Hon refererar till siffror från Stiftelsen för internetinfrastruktur som visar att 1,7 miljoner personer i Sverige inte använder internet. Speciellt anmärkningsvärt är det att nästan hälften av dem som i dag står utanför internet är under 65 år, enligt Désirée Liljevall.

– Och fem procent är ungdomar mellan 16 och 25 år, säger hon.

De tre partierna ska i dagarna inleda förhandlingar om vilka åtgärder som ska ingå i det gemensamma programmet. Målet är att allt ska vara klart om tre veckor.

Då ska de gemensamma förslagen presenteras i en riksdagsmotion som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger fram tillsammans.

Motionen är tänkt att bli de rödgröna partiernas svar på propositionen om elektroniska kommunikationer som infrastrukturminister Åsa Thorstensson, C, presenterade i förra veckan, enligt Désirée Liljevall.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev