– Vi har inte satt ner foten i den frågan, säger Désirée Liljevall, socialdemokraternas it-politiske talesperson.

Så sent som för två år sedan drev hon och flera socialdemokratiska toppolitiker stenhårt frågan att förstatliga Teliasoneras kopparnät.
Ibrahim Baylan – i dag socialdemokraternas partisekreterare – krävde i en riksdagsmotion skriven tillsammans med ett flertal andra s-riksdagledamöter i trafikutskottet att kopparnätet skulle separeras från Teliasonera och flyttas över till ett statligt ägt bolag eller en myndighet.

Även partiets näringspolitiske talesman Thomas Östros argumenterade för möjligheten att lyfta ut kopparnätet från Skanova i samband med att socialdemokraterna i riksdagens näringsutskott skrev en motion i samma ämne.

Bakgrunden till s-kraven var regeringens planer på att sälja ut återstoden av svenska statens ägande i Teliasonera. På våren 2008 seglade telejätten France Telecom upp som tänkbar köpare.

I samma veva skulle regeringen besluta om att ge Post- och telestyrelsen mandat att genomföra en så kallad funktionell separation av Teliasoneras kopparnät. I praktiken handlade det om att organisatoriskt isolera kopparnätet från resten av Teliasoneras verksamhet.

Men socialdemokraterna ansåg att detta inte räckte. För att garantera konkurrensen i kopparnätet och samtidigt hindra att kontrollen över det samhällsviktiga nätet hamnade hos France Telecom, krävde s-politikerna att kopparnätet skulle köpas ut ur Teliasonera och övergå i statlig ägo.

Lite senare samma vår lade en av socialdemokraternas så kallade rådslagsgrupper fram ett förslag som gick ännu längre. De föreslog att hela Skanova skulle förstatligas. Inte bara kopparnätet, utan även Teliasoneras fiberinfrastruktur skulle kontrolleras av ett statligt ägt bolag.

Men därefter har det varit knäpptyst från partiet i frågan.

– Vi gick på pumpen i riksdagen. Regeringen beslutade om en funktionell separation av kopparnätet och vi fick inte igenom våra förslag, konstaterar säger Désirée Liljevall.

S-kraven på statligt ägda nät formulerades mot bakgrund av de speciella förutsättningar var aktuella kring Teliasoneras nätverksamhet våren 2008. Dessa förutsättningar ser inte nödvändigtvis likadana ut idag, menar Désirée Liljevall.

Härom veckan framträdde på Désirée Liljevall på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens. Enligt nyhetsbrevet Telekomnyheterna talade hon då bland annat om möjligheter till statligt ägande av nätinfrastruktur enligt den modell kommunägda Stokab använder i Stockholms Stad.

Men enligt Désirée Liljevall innebär uttalandet som inget ställningstagande i frågan, varken från hennes eller socialdemokraternas sida.

– Det där var bara ett av många möjliga alternativ som vi har uppe för diskussion i dag, säger hon.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev