För ett år sedan stod det klart att regeringskansliet skulle kasta ut e-postsystemet Lotus Notes till förmån för Microsofts Outlook.

It-chefen Inga Brundell Öhman sade då till CS att de efter en översyn av e-postsystemet kommit fram till att det var bättre att byta till Microsoft och att bytet skulle genomföras under 2010. För Microsoft är det en viktig prestigeaffär att komma in på regeringskansliet.

Men nu verkar bytet ha dragit ut på tiden. Regeringskansliet genomför, enligt Inga Brundell Öhman, just nu en översyn av viktiga delar av it-miljön. Det rör sig om bland annat dokumenthantering, nätåtkomst, mobilitet och telefoni.

– Det handlar om att se att vi ska få god integration mellan basfunktionaliteten, sådant som många användare använder, säger hon.

I nuläget görs en förstudie, och enligt Inga Brundell-Öhman påverkar utfallet av den vad som händer med e-postbytet. Först när studien är klar kan ett definitivt beslut fattas.

– Det är osäkert om bytet sker i år, säger Inga Brundell-Öhman..

Hon vill inte säga att arbetet är försenat. Det kommer de att avgöra först när beslut är fattat. Men hon håller med om att det har dragit ut på tiden.

– Det är klart att vissa saker tar längre tid än vad man tänker sig från början, säger hon.

Fakta

Microsoft och IBM har länge slagits om samma kunder på e-postsidan. Båda parterna hävdar att de vinner kunder från konkurrenten.

I februari 2009 bekräftade Inga Brundell Öhman att Regeringskansliet hade fattat beslut att byta ut IBM Lotus Notes mot Microsofts Outlook. Det som ett led i myndighetens standardisering mot Microsofts produkter.

Inga Brundell Öhman sade också till CS att de ville ha en förenklad integration med nya funktioner, ett enhetligt användargränssnitt och användarna känner igen Microsofts system.