År 2015 väntas de tryckkänsliga datorerna, som Apples Ipad, stå för tio procent av datorerna som säljs till företag, enligt en prognos från Gartner. Det är en försiktig tillväxt som står i bjärt kontrast till den uppmärksamhet som Ipad fick i samband med säljstarten sent förra veckan.

Även andra leverantörer har kommit med motsvarande produkter. Till exempel försöker HP få en bit av marknaden med sin Slate.

Svårigheten att skriva på de tangentbordslösa datorerna anges som en orsak till den långsamma tillväxten i företagssegmentet. Gartner nämner dock inte att till exempel Ipad kan kopplas samman med ett externt tangentbord.

I stället är det privatanvändare, och framförallt de yngre, som väntas ta till sig den nya generationens datorer. Om fem år väntas hälften av alla datorer som säljs till denna åldersgrupp vara försedda med tryckkänsliga skärmar. Att ungdomar till stor del är ute efter spel och annan underhållning, samt att de inte behöver bry sig om kompatibilitet med äldre system, uppges bidra till den optimistiska prognosen.

I dag står plattorna för två procent av alla datorer som säljs till unga, enligt Gartner. Men Iphone och andra telefoner med pekskärmar har gett blodad tand och väntas öka intresset för samma teknik på datorerna.