I den nya EU-förordningen för att hålla nere roamingkostnader finns en regel om ett maxtak för mobil datatrafik utomlands. Om kunden inte angett något annat ska mobil datasrurf på utlandsresan kosta max 50 euro. När användaren kommit upp i 80 procent av kostnaden ska operatören skicka ett varnings-sms. Om kunden inte svarar på det spärras användaren från vidare användning.

Från och med den 1 mars ska operatörerna ha systemet på plats så att kunderna frivilligt kan höra av sig och be att få det infört. Från och med den 1 juli ska det gälla automatiskt för alla kunder.

Men varken Tre eller Tele2 har systemet på plats.

– Det är inte klart i tid, medger Erik Hörnfeldt, presschef på Tre, och tillägger att det ska vara färdigt till den 1 juli i år.

För Tre har den nya förordningen inneburit omfattande ändringar i deras hantering av kostnader.

– Det har inte varit enkelt, säger Erik Hörnfeldt, som inte har någon uppgift om vad det har kostat.

För Tele2 har det också inneburit en hel del arbete. Enligt presschefen Annika Christensson kommer systemet att vara på plats senast måndagen den 12 april. Orsaken till förseningen är att de fått köpa in ett helt nytt system som hanterar regleringen.

– Vi har implementerat det i befintliga system och hela den vändan. Nu är vi i slutet av testfasen för att se till att det fungerar fullt ut, säger Annika Christensson.

Post och telestyrelsen, PTS, har till uppgift att se till att förordningen följs av de svenska operatörerna. Anneli Sihlstedt, jurist på konsumentmarknadsavdelningen på PTS, säger att operatörerna måste följa de nya reglerna. Om operatörerna inte infört spärrtjänsten den 1 juli kommer PTS att ta till åtgärder.

– Då kommer vi att kontakta operatörerna på nytt för att stämma av status vad gäller införandet av spärrtjänsten. Vi kommer att publicera resultatet och namnge operatörerna och eventuellt gå ut med pressmeddelande. Vi ser det som en bra påtryckningsmöjlighet.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

När kunderna närmar sig gränsen på 50 euro (eller ett valfritt belopp som kunden meddelat sin operatör) ska operatören skicka ett varnings-sms. Om kunden inte svarar och meddelar att den vill fortsätta att använda tjänsten spärras tjänsten. Den här spärren kostar inget extra för kunden.
Från den 1 mars 2010 ska det vara frivilligt för kunden att anmäla till sin operatör att den vill ha spärren.
Från den 1 juli 2010 ska spärren inträda automatiskt om kunden inte sagt att den inte vill ha den.
Källa: PTS