Under flera år har Google försökt att skapa ett bibliotek bestående av miljontals böcker som skannas in och publiceras på tjänsten Google Books. Tack vare avtal med en mängd förlag har Google fått tillstånd att publicera böcker som inte längre finns att köpa i tryck.

En organisation som kallar sig ASMP (American Society of Media Photographers) lämnade under onsdagen in en stämningsansökan mot Google för brott mot upphovsrättslagen. Enligt ASMP innehåller många av de böcker som publiceras av Google både fotografier och illustrationer som är skyddade av upphovsrätten.

Google råkade ut för en liknande stämning 2005 då författarorganisationen AAP (Authors Guild and the Association of American Publishers) anklagade Google för brott mot upphovsrätten. De båda parterna nådde en uppgörelse 2008 där Google betalade 125 miljoner dollar till AAP.

– Google har ägnat sig åt inskanning och publicering av stora mängder material utan tillåtelse. En stor del av detta material består av fotografier och illustrationer som är belagda med upphovsrätt. Google har återpublicerat detta material utan tillstånd från upphovsmännen, säger Victor S. Perlman, ordförande för ASMP.

Google är dock övertygat om att förtaget inte gjort något fel.

– Vi är övertygade om att Google Books publicerar material i enlighet med internationella lagar kring upphovsrätt. Google Books är ett historiskt projekt som gör miljontals böcker sökbara och tillgängliga till allmänheten. Det ger användarna möjlighet att hitta information som annars skulle vara omöjlig att hitta. Det ger dessutom författare nya möjligheter att bli funna och lästa, uppger en talesman för Google.

I stämningsansökan kräver ASMP att Google upphör att skanna in böcker. Dessutom ska Google betala ett skadestånd på 180 000 dollar per fotografi eller illustration som publicerats utan tillstånd.

Stämningsansökan granskas just nu av en domare för att avgöra om det ligger någon grund till ASMPs anklagelser.

IDG News