I artikeln, som publiceras i Dagens Samhälle, riktar generaldirektörerna en stark uppmaning till kommunerna att släppa in kommersiella aktörer i sina nät. Bakgrunden är att regeringen sedan årsskiftet infört begränsningar i offentlig säljverksamhet, regler som myndigheterna välkomnar men menar inte räcker.

"PTS och Konkurrensverket ser mycket positivt på den nya regeln i konkurrenslagen som gör det möjligt att sätta stopp för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Just nu är också flera kommunala stadsnät och bredbandsnät föremål för prövning hos Konkurrensverket. Myndigheterna är samtidigt övertygade om att fler kraftfulla insatser är nödvändiga från offentligt håll för att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen", skriver Göran Marby, PTS och Dan Sjöblom, Konkurrensverket.

Fyra åtgärder pekar ut som extra viktiga:

  • Kommunala stadsnät bör vara skyldiga att ge tillträde till den egna infrastrukturen om det finns en kommersiell efterfrågan. I första hand bör detta vara tillträde till kanalisation och svart fiber.
  • Länsstyrelsernas tillsyn av öppenheten i nät som etablerats med statligt bredbandsstöd bör bli mer intensiv.
  • Kommunala bostadsföretag bör vid upphandling av bredbandsleverantör undvika avtal som ger en operatör exklusiv distributionsrätt i hela fastigheten.
  • Kommuner bör utan tidsutdräkt och till icke-diskriminerande villkor tillhandahålla de tillstånd och markavtal som operatörer behöver för att bygga bredbandsnät.

Generaldirektörerna påpekar också att den ekonomiska garanti som finns hos en kommun kan aldrig jämföras med det risktagande som ett fristående bredbandsföretag måste göra.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden