Eftersom de flesta öppen källkodsutvecklare är mest hemma på Linux är även programmen särskilt anpassade för plattformen. Det medför att ett även ganska komplext system kan driftsättas på kort tid under Linux, men det är oftast betydligt svårare att göra samma sak i Windows.

– Långt ifrån alla system funkar "out-of-the-box" på Windows, säger Jan Hedström, infrastrukturarkitekt på konsultbolaget Redbridge.

Han säger att det är vanligt med ett mellanlager, till exempel Cygwin. Det simulerar Linuxmiljön och ger hjälp med de bibliotek med mera som normalt finns i Linux och som krävs för att köra öppen källkodsprogrammet.

– Många oroar sig för Windows, det känns lite för vanskligt att installera ett stort öppen källkodssystem där, säger Jan Hedström.

Microsoftutvecklaren Garrett Serack har tagit problemet på allvar. På eget initiativ har han sjösatt ett projekt som ska underlätta installationer av populära öppen källkodssystem i Windowsmiljö, skriver Ars Technia. Han kallar projektet Common Open Source Application Publishing Platform, eller Coapp.

Problemen består i att få med sig alla programbibliotek och beroenden som programmen behöver och att klara automatiska uppdateringar.
Garrett Serack är anställd på Microsoft och arbetar heltid med projektet, men det ska inte drivas av företaget utan av en community.

Jan Hedström på Redbridge tycker att det hela låter som ett bra initiativ.

– Det här är inget hot mot Linux som plattform, utan ett komplement som ökar användningen av öppen mjukvara.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

I Coapp används Microsofts msi-format för paketeringen. Programmet hanterar flera olika binärversioner med hjälp av Winsxs, med flera kopior av samma programbibliotek kompilerade med olika kompilatorer.

Mer info finns på Garrett Seracks blogg