När det är dags för lönesamtal är det viktigt att ha tänkt igenom och skrivit ner vad man vill ha sagt och vad man vill framföra som bra prestationer under året.

Ta gärna i förväg reda på vilka lönesättningskriterier som gäller på din arbetsplats för att veta vad som värdesätts.

När det väl är dags att sitta ner med chefen är det bra att lägga fram ett konkret bud på hur hög lön man anser att man bör ha, enligt Sofia Rosu, ombudsman inom it på Jusek.

Det har visat sig att de som gör det ofta får lite mer i lönekuvertet, även om de inte får det de begärt.

– Jag tror att det beror på att de tar i lite mer och lägger sig på en högre nivå än de skulle ha gjort om de hört chefens bud först. Kanske hjälper det chefen att tänka till i rätt riktning.

Lönen ska inte vara helt bestämd före lönesamtalet. Det ska vara en dialog där både chefen och den anställde får chansen att motivera sig.

– Koppla till vad du har gjort bra och undvik att hänvisa till yttre faktorer som dyrare boendekostnad till exempel. Fokusera på din prestation och hur du har ökat din kompetens, utvecklat något arbetsområde eller att något lagts till dina arbetsuppgifter till exempel. Individuell kompetens, prestation och ansvar ska belönas.

Hon tycker att man dessutom kan ta upp det kommande året. Kanske vet du redan nu om några förändringar som kommer att kräva mer av dig?

Jusek rekommenderar sina medlemmar att vara försiktiga med att öka rörliga lönedelar.

– Att minska den fasta delen och öka det rörliga påverkar så mycket när det gäller försäkringar och pensioner så det är viktigt att se noga till vilka konsekvenser det får, säger Sofia Rosu.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev