Påståendet att ”det spelar inget roll vilket språk man använder” yttras ofta som en självklar sanning. Men när CS talar med ett stort antal utvecklare visar det sig att det inte stämmer. I många fall har det stor ekonomisk betydelse vilket språk man väljer.

Det går nämligen olika fort att arbeta med olika språk, vilket påverkar produktivitet, projekttider och kostnader.

– Det spelar absolut roll vilket språk man väljer, säger Richard Johansson, utvecklare på nyhetstjänsteföretaget Mynewsdesk.


Viktigt val. ”Det spelar absolut roll vilket språk man väljer. Ruby med ramverket Rails är i mitt tycke överlägset”, säger Richard Johansson, utvecklare på Mynewsdesk.

Mynewsdesk har märkt att det kan skilja mellan olika språk, och tillhörande verktyg, plattformar och ramverk. Efter att ha utvecklat företagets nyhetstjänst, som då hette Newsdesk, med PHP gick man över till Ruby med det tillhörande ramverket Ruby on Rails.

– Det är i mitt tycke överlägset. Vi har inte mätt resultaten, men det går fortare att utveckla.

Richard Johansson nämner ändå flera konkreta exempel.

Jan-Erik Schuch är utvecklingschef på avdelningen Poker Applications Development på spelföretaget Bwin Games i Sverige. Han är inne på samma tankegångar.

– Språket är inte det mest avgörande, men visst spelar det roll, säger Jan-Erik Schuch.

Som exempel på att välja rätt språk för situationen nämner han att Bwin använder Java för applikationer som utvecklas på lång sikt. För verktyg som används internt använder man ofta skriptspråken PHP och Ruby. Om det inte krävs långsiktighet och skalbarhet är det onödigt att använda tyngre språk som Java och C++.

– Det är enkelt och går snabbt att skapa saker med skriptspråk.

Även Dan Matthews, teknikchef på affärssystemsleverantören IFS, håller med om att vilket språk som används spelar roll.

– Ja, det gör det faktiskt. Det är viktigt att man väljer ett ändamålsenligt språk, säger Dan Matthews.

Vad är det som kan skilja mellan olika språk, med tillhörande verktyg?

– En sak som kan skilja är hur enkelt det är att skapa ramverk och mallar som förenklar arbetet. Det är svårt med en del äldre språk, speciellt för visuella delar av system.

De flesta CS pratar med säger att det går snabbt att arbeta med skriptspråk.

– På webben går det att åstadkomma mer med färre personer med språk som PHP och Ruby, säger Björn Melinder som driver Polaricom som gör databasverktyg.

En fördel med skriptspråken är att det går snabbt att få feedback på sitt arbete.

– Feedbacken är omedelbar. Man tappar flytet med kompilerande språk, säger Anders Janmyr, konsult på Jayway.

 

Fakta

Programmeringsspråk. De regler som anger hur programkod ska se ut. Moduler som formellt inte hör till ett språk blir ofta en del av språket.

Skriptspråk
är ofta enkelt utformade. Exempel: Ruby, Javascript, PHP och Python.

Utvecklingsverktyg
är program som används för att skriva programkod. Innehåller hjälpfunktioner.

Ramverk.
Samlingar av färdiga lösningar, till exempel programkod, som kan återanvändas.