Skriptspråk är snabba att jobba med, inte minst om välutformade ramverk används.

– Med ramverket Ruby on Rails tar det tio sekunder att skapa strukturen för en applikation, med mappar och filer, säger Richard Johansson, utvecklare på Mynewsdesk.

Resultatet blir en applikation som visserligen inte gör något, men som går att köra. Det går snabbt att komma i gång.

Ett annat exempel på fördelar är att många inställningar görs centralt, på ett ställe i applikationen. De är enkla att hitta och det är enkelt att ändra dem.

Men skriptspråk passar inte i alla projekt. Dan Matthews, som är teknikchef på affärssystemsleverantören IFS, tycker att skriptspråk med tillhörande verktyg ofta bjuder på sämre avlusningsverktyg, alltså möjligheter att hitta fel, och att synen på felhantering är mer opportunistisk. Ju mer affärskritisk en applikation är, desto viktigare blir felhanteringen.

– Det är en kvalitetsfråga att hitta fel tidigt, säger Dan Matthews.

Men språk som Java och C++ är mer komplexa än skriptspråken. Och komplexitet är väl alltid dåligt?

– Komplexitet som man måste bry sig om är av ondo.

Han tar ett hello world-program, se faktarutan, som exempel.

– Det krävs 100 rader kod för att skriva det programmet enligt Java EE-arkitektur med delar av typen servlets och beans. Men 98 av raderna genereras av verktyg.

Man behöver alltså inte bry sig om flertalet av kodraderna.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev


Fakta

För att snabbt beskriva ett programmeringsspråk är det kutym att visa hur ett program som visar texten ”Hello world” på bildskärmen ser ut.

Så här kan det se ut i Java:

class HelloWorldApp {
     public static void
main(String[] args) {
     System.out.
println(”Hello world”);
   }
}

Så här ser det ut i Ruby:

puts ’Hello world’