”Öppna nät på riktigt” med ”tjänster från ledande leverantörer i konkurrens”.

Så låter säljargumenten från den nya kommunikationsoperatören Itux, som efter en smygstart börjat bearbeta fastighetsägare och stadsnät runt om i Sverige.

Säljpitchen har hörts förut på bredbandsmarknaden, men knappast från detta håll.

Itux ägs nämligen av Com Hem Holding AB och är därmed ett systerbolag till Com Hem, som redan har 1,76 miljoner anslutna svenska hushåll.

– Det är klart vi tänker lägga muskler bakom det här, det finns ingen anledning att göra något halvhjärtat, säger Tomas Franzén.

Han är vd på både Com Hem och Com Hem Holding – och styrelseordförande i Itux.

– Vi vill att det här ska bli en succé, annars hade vi inte satsat på det,

Affärsidén hos kommunikationsoperatören är att vara mellanhand i bredbandskedjan.

Fastighetsägare anlitar operatören för att aktivera fastighetens nät och operatören tecknar i sin tur avtal med tjänsteleverantörer som får sälja sina bredbands-, tv- och telefonitjänster i nätet.

Allt fler fastighetsägare, inte minst inom allmännyttan, väljer en modell med öppna nät, där hyresgästerna fritt får välja leverantör – något som går stick i stäv mot Com Hems vertikala affärsmodell.

Bara i allmännyttan är hälften av de 750 000 hushållen anslutna till öppna nät, och antalet ökar med 50 000 hushåll per år.

– Det finns fastighetsägare som tycker att den öppna modellen ska favoriseras. Vi tycker att den vertikala modellen med kontroll ända ut till slutkund är den bästa eftersom vi då kan garantera kvalitén fullt ut, men måste samtidigt vara följsamma mot kundernas önskemål, säger Tomas Franzén.

Han sticker inte under stol med att det handlar om att fördela äggen i flera korgar, och att enda möjligheten att ta sig in på marknaden för öppna nät är via ett nytt, fristående bolag.

– Ett separat bolag är nyckeln, annars skulle trovärdigheten riskeras. Med ett fristående bolag blir det lättare att skapa trovärdighet för att kunna agera fullt ut på den marknaden.

Det finns ytterligare en intressant skruv i historien. Hela ledningen för Itux är identisk med ledningen för Teracoms bredbandsbolag Comet Networks, som den såg ut tills Teracom slumpade bort bolaget för en krona i höstas.

En slump, enligt Tomas Franzén. Planerna på den nya verksamheten fanns redan och när Comet såldes kom öppningen att rekrytera en ledningsgrupp som kunde sätta dem i verket omgående.

– Det föll sig så lyckligt, det var mer en tillfällighet än något annat.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Itux ägs av Com Hem Holding som även äger Com Hem.

Holdingbolaget ägs i sin tur av de amerikanska riskkapitalbolagen Carlyle Group och Providence Equity Partners, via bolaget Nordic Cable Acquisition Company Holding.

Tomas Franzén är vd på samtliga bolag i sfären bortsett från Itux där han är styrelseordförande.

Carlyle Group förvaltar investeringar för 88,5 miljarder dollar världen över.

Providence Equity Partners har tillgångar för 22 miljarder dollar.