Även om nedladdningen i regel utförs för privata syften så sker aktiviteterna ofta i företagen och våra myndigheters it-system.

Det framgår av en undersökning Proact nyligen genomförde bland it-chefer i myndigheter och börsbolag.

37 procent av it-cheferna uppger att de vet eller tror att medarbetare laddar ner upphovsskyddat material, som film- och musikfiler, på sina jobbdatorer för privat bruk.

Kort sagt, fyra av tio arbetsplatser kan vara brottsplatser. Dessutom medför all den här trafiken högre kostnader för datalagringen och risker att skadlig kod tränger in i systemen. Det är allvarligt.

Undersökningen visade också att 82 procent av företagen och myndigheterna har en policy som anger vad medarbetarna får ladda ner på jobbdatorerna, men det verkar uppenbarligen inte hindra nedladdningen.

Frågan är hur ett företag skulle agera om det visste att en stor andel av personalen regelbundet begår andra brott under arbetstid, till exempel hot och trakasserier via jobbmejlen?

Oavsett vad man har för uppfattning om Ipred så är att ladda ner och tillägna sig upphovsrättsligt skyddat material som är utlagt olovligen är ett brott mot lagen om upphovsrätt.

Den person som utför handlingen gör sig skyldig till brott. Vilket ansvar företagen eventuellt har är oklart i dagsläget.

En del jurister argumenterar för att företag kan ha ett civilrättsligt ansvar om man vet att fildelning förekommer med företagets utrustning, men struntar i att förhindra det.

I vilket fall tror jag inte att något företag eller någon myndighet vill bli förknippad med upphovsrättsintrång.

Så varför låter vi det ske? En förklaring kan vara osäkerhet i ansvarsfrågan, en annan att företagen har en policy och tycker att det räcker.

Sannolikt behövs det även mer kunskap kring hur man motverkar fildelning i systemen – här finns beprövade metoder och verktyg.

Först och främst behöver vi sätta upp en policy och se till att alla förstår vad den betyder.

Därefter bör vi löpande övervaka vilken typ av trafik som sker i nätverket.

Om vi hittar misstänkta filer krävs en djupare analys av informationen och eventuellt en uppföljning med de medarbetare som berörs.

Det kan kännas olustigt att göra dessa åtgärder, men på så vis slipper man få besök av upphovsrättspoliser.


Per Sedihn cto, Proact