Organisationen BSA, Business Software Alliance, företräder flera av branschens största aktörer som HP, IBM, Microsoft, Adobe och Apple och totalt över 1000 produkter.

För att få in fler tips dubblar man nu belöningen för den som lämnar uppgifter som leder till skadestånd. Tipsaren får 10 procent av skadeståndet men högst 500 000 kronor.

– Vi vill nå vanligt folk, anställda eller konsulter på företag som använder piratkopierade program. Men man ska prata med ledningen först. Företaget ska få en chans att göra rätt för sig innan man vänder sig till oss, säger John Hugosson, ordförande för BSA Sverige.

I snitt får man in 125 tips om året men BSA hoppas få in ett hundratal tips under kampanjen som pågår under april månad.

– Vi hoppas att kampanjen ska ge lite extra fokus på problemet och göra folk uppmärksamma på att det inte är okej att piratkopiera.

Enligt John Hugosson är 26 procent av all mjukvara i Sverige piratkopierad. Motsvarande siffra för resten av världen är 39 procent.

Det senaste fallet där BSA fick skadestånd dömdes en privatperson till 165 000 i böter för att ha sålt datorer med förinstallerad piratkopierad mjukvara.

Tidigare i år inleddes ett samarbete med Svensk Programvaruindustri, SPI, för att motverka piratkopiering inom offentlig sektor och införa nolltolerans på svenska myndigheter.