Visual Cobol är namnet på verktyget som ska lotsa Cobolutvecklare in i det nya decenniet. Det är integrerat med Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio, på samma sätt som Visual C# och Visual Basic är det.

Att köra Cobolprogram på den moderna Dotnetplattformen ger möjligheten att skapa moderna användargränssnitt. Dessutom ger integrationen med Visual Studio tillgång till moderna tillbehörsprogram, till exempel för test. Den som vill kan skriva traditionell Cobolkod – utan att utnyttja klassbiblioteken i Dotnet.

Den mest uppenbara anledningen att flytta Cobolprogram till, eller skriva nya för, Dotnetplattformen är naturligtvis att spara pengar. Moderna Windowsservrar ger billigare drift än gamla stordatorer. Dessutom blir det enklare att integrera Cobolprogrammen med andra program, till exempel på webben.

Micro Focus lanserar också nya versioner av Silk4Net för test, Devpartner Studio för felsökning, analys och test av applikationer och Analyzer Express som ska underlätta underhåll av applikationer.