SVAR: Vid så kallad offshoring, det vill säga när tjänsteleveransen sker från ett annat land finns det vissa saker att fundera över. Förutom praktiska omständigheter – er beställarkultur ska fungera i arbetet med leverantören och att leverantörens personal kanske talar ett annat språk och befinner sig i en annan tidszon – finns det juridiska aspekter som man särskilt bör tänka på.

Det är viktigt att avtala om hur känslig information, som till exempel immateriella rättigheter och personuppgifter, får behandlas.

När det gäller immateriella rättigheter ska man vara medveten om att den lokala lagstiftningen i det land där tjänsterna utförs kan innehålla tvingande regler som skiljer sig från svenska regler. Skulle det ske ett intrång i era immateriella rättigheter kan möjligheterna att ta till lagliga åtgärder vara begränsade.

Om leverantören ska behandla personuppgifter gäller särskilda regler för så kallad export av personuppgifter utanför EES.

För att skydda er information kan kunden ställa särskilda krav på säkerheten. Det förekommer ofta att avtal innehåller långtgående krav på it-säkerhet och krav på att tjänsterna ska tillhandahållas från avskilda fysiska miljöer för att begränsa spridningen av känslig information.

Lika viktigt är det att kräva beredskap för att hantera situationer där tjänsterna inte kan levereras på grund av sådant som att elförsörjningen eller kommunikationen skulle försvinna.

Eftersom möjligheten att kontrollera leverantörens dagliga arbete är mindre när leveransen sker från ett annat land rekommenderas att diskutera de här sakerna redan inför beslutet om offshoring och ser till att de behandlas tydligt i avtalet.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Till skillnad från offshoring, när tjänster tillhandahålls från länder på långt avstånd, används begreppet nearshoring om kundens närområde, till exempel outsourcing till Estland, Lettland och Litauen. Flera av frågeställningarna kring offshoring är också relevanta vid nearshoring.