Koden har upptäckts av antivirusföretaget Intego och slår mot både PowerPC-baserade och nyare, Intel-baserade Mac-datorer.

Programmet har fått namnet OSX.HellRTS.D och är avsett att ta fullständig kontroll över en infekterad maskin.

Den installerar sig som ett serverprogram som i stort sett ska kunna användas för vad som helst. Programmet kan exempelvis användas till nedladdning, spamning, delning av bildskämar och åtkomst till filer, samt att kopiera kod och data.

I dagsläget beskrivs risken för att drabbas för aktiva angrepp som låg, men koden har cirkulerat på hackarforum, vilket leder till att kriminella får tillgång till det.

Inga rapporter om spamning av koden har rapporterats, utan största risken ligger om en användare själv luras att ladda ner den.

Koden är en variant på skadliga program som har funnits sedan 2004.
I dagsläget är det sällsynt att Mac-datorer drabbas av så omfattande säkerhetshot att det resulterar i att ett säkerhetsföretag slår larm.