Symantecs årliga Internet Security Threat Report visar på en mycket kraftig ökning av hoten på nätet.

I fjol stoppades 3,2 miljarder nätattacker och tillväxten av skadliga program fördubblades under året till 2,9 miljoner. Det ska vara hälften av all skadlig kod som skapats i internets historia.

Bland de hot som Symantec särskilt pekar på är Adobes Acrobat Reader. Det skedde en dramatisk ökning under 2009 och nästan hälften av alla webbattacker skedde via pdf-formatet.

– Det är fruktansvärt vanligt att skicka länkar till webbsidor eller pdf-er som preparerats med elak kod. Det blir ett stort problem när Adobe tar lång tid på sig att täppa till hålen, säger Per Hellqvist.

Bland andra företag som pekas ut är Apple och Mozilla med webbläsarna Safari och Firefox.

– Det är en myt att Apples produkter skulle vara säkrare än andras. Det ser man inte minst på de stora patchbuntar som företaget ofta tvingas skicka ut.

Av dem anser Per Hellqvist att Mozilla varit snabbast med att rätta till felen.

Även Microsoft får en eloge för snabba åtgärder.

– För dem ligger patchtiden genomsnittligen på en dag, säger Per Hellqvist.

Av Symantecs rapport framgår också att Norden skiljer sig en del jämfört med övriga världen där 71 procent av hoten består av trojaner mot 40 procent för övriga Europa.

I Norden står virus bara för fyra procent av hoten medan den typen av hot uppgår till 16 procent på kontinenten.

En förklaring till det är att nordiska användare i högre utsträckning säkrat sina datorer och därmed inte är lika lätta att manipulera med enklare metoder.

– Det vi ser mycket av är trojaner som är specialskrivna för banker och kan ses som rena inbrottsverktyg, säger Symantecs säkerhetsexpert Per Hellqvist.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Av Internet Security Threat Report går det att utläsa att 75 procent av alla företag utsattes för någon form av nätattack i fjol. 60 procent av alla identiteter på vift berodde på hackarattacker och en dryg tredjedel av dem kan härledas till en bristande säkerhetspolicy.