I förra veckan gick ansökningstiden ut för alla de uppemot 350 000 personer som vill plugga på något av landets 3 200 högskoleprogram i höst.

Just nu är varje informationsfragment om det aktuella ansökningsläget högintressant stoff för alla som går runt och biter på naglarna och undrar om chanserna att komma in på sitt förstahandsval.

De måste vänta ungefär en vecka innan Verket för Högskoleservice, VHS, presenterar den första informationen om hur söktrycket ser ut.

Det här vill många webbutvecklare ändra på. Då måste de få tillgång till rådata från myndigheten, men de utvecklare som försöker tvingas bita i gräset.

Per Zettervall, chef för enheten för systemförvaltning på VHS, säger att det finns en förordning från 1993 som uttryckligen förbjuder VHS att lämna ut rådata från högskoleansökningarna till fristående utvecklare, ens i avidentifierad form.

Webbentreprenören Ted Valentin, känd för att ha utvecklat en rad populära webbtjänster baserade på myndighetsdata, suckar när CS berättar om förordningen. Det är bakvänt och obegripligt att utvecklare hindras från att komma åt rådata när alla inblandade har allt att vinna på att det utvecklas nya tjänster kring informationen, anser han.

– Det borde tvärtom stå i myndighetens arbetsbeskrivning att de aktivt ska verka för att sprida rådata till så många utvecklare som möjligt, säger Ted Valentin.


Kritisk. Ted Valentin kallar sig laptopnomad och sitter och jobbar på ett kafé i centrala Stockholm när CS får kontakt med honom. Han är kritisk till VHS sätt att hålla på sina data.

Han berättar hur han själv tvingas numera tvingas skrapa loss data direkt från VHS sajt till sin webbtjänst Exjobbstips.se.

– Vissa myndigheter har kommit längre än andra i sin inställning till öppenhet. VHS har inte kommit någonstans, säger Ted Valtentin.

På VHS säger Magnus Johansson, pressansvarig, att det inte finns några planer på att utveckla realtidstjänster kring ansökningsprocessen. Detta trots att nödvändig information redan finns i VHS system. I princip samtliga sökande matar själva in sina ansökningar direkt i myndighetens system via webbplatsen Studera.nu.

Det innebär att alla tekniska förutsättningar finns på plats för kreativa utvecklare att ta fram nya och spännande webbtjänster kring ansökningsprocessen. Exempelvis realtidstjänster där man kan följa söktrycket på de utbildningsprogram man är intresserad av i takt med att ansökningarna droppar in.

– Det borde definitivt gå att presentera den här informationen i realtid, säger Tomas Wennström, framgångsrik utvecklare som bland annat ligger bakom sajten Vackertväder.se.

Tomas Wennström skissar vidare på hur en bra webbtjänst baserad på högskoleansökningarna skulle kunna se ut. Han kan exempelvis tänka sig en portal där blivande och tidigare studenter kan betygsätta och ranka lärosäten och utbildningar. Den som står i begrepp att söka en viss utbildning i första hand borde också få besked om vad andra som gjort samma förstahandsval satsat på för utbildningar som andra- och tredjehandsval.

Det allra viktigaste som VHS kan göra för att få fram bra tjänster kring ansökningsprocessen är att tillhandahålla sina rådata med öppna api:er till så många utvecklare som möjligt, anser Tomas Wennström.

– Flera huvuden tänker bättre än bara ett, säger han.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

I år är det fler än någonsin tidigare som söker plats på högskolornas utbildningsprogram.

När Verket för Högskoleservice, VHS, stängde ansökningportalen Studera.nu i fredags hade över 340 000 personer sökt en plats till höstterminen.

Det är en ökning med fyra procent jämfört med i fjol.

Allra mest ökar antalet ansökningar från ungdomar under 24 år.

Förra året brakade ansökningssajten Studera.nu ihop av alla ansökningar, något som inte hände i år.

De sökande får vänta till slutet av den här veckan innan VHS redovisar hur söktrycket ser ut på de enskilda utbildningsprogrammen.