CS berättar för Magnus Kolsjö, politiskt sakkunnig hos finansmarknadsminister Mats Odell, KD, att VHS strypt rådatakranen till utvecklarna med hänvisning till en specialförordning och inte ens lämnar ut avidentifierade rådata från antagningsprocessen till högskolan.

Magnus Kolsjö säger att han inte i detalj känner till den förordning som orsakar problemen på VHS.

– Vår hållning är att rådata som inte är integritetskänsliga ska vara tillgängliga, säger han.

Magnus Kolsjö berättar också att regeringen är på gång med en översyn av de så kallade registerförordningar som bland annat styr vilka styr vilka rådata myndigheter kan lämna över till utvecklare ta fram nya tjänster som bygger på myndighetsinformation.

Ökad tillgänglighet till myndigheters rådata var en av huvudpunkterna när finansmarknadsminister Mats Odell för några veckor sedan presenterade regeringens förvaltningspolitiska proposition.

– Svenska myndigheter är världsbäst på att samla in data. Vi tror att den informationen kan ligga till grund för nya företag och ökad sysselsättning. I praktiken är det en miljardmarknad som öppnas när vi genomför de här reformerna, sade Mats Odell då.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev