Intrånget skedde i december 2009 och kan ha gjort att angriparna fått tillgång till information om säkerhetsluckor i systemet, rapporterar New York Times. Strax därefter offentliggjorde Google viss information om intrånget, men berättade inte att systemet för att hantera lösenord hade angripits.

Strax därefter reagerade Google genom att sluta censurera sin kinesiska sökmotor, något som senare under året innebar att Google.cn fick stängas. I stället skickas besökare till en alternativ sökmotor i Hong Kong som inte påveras av den kinesiska regimens censur.

Personerna bakom attacken tros inte ha kommit över några lösenord, men däremot information om Gaia, det system Google använder för att hålla reda på användares lösenord till en rad tjänster, bland annat Gmail och programsviten Apps. Det kan leda till fler lyckade intrångsförsök om inte säkerhetstekniker på Google är lika snabba som angriparna på att hitta säkerhetsluckor i tekniken bakom Gaia.