Förhandlingarna, som syftar till att ta fram gemensamma regler kring upphovsrätt bland annat på nätet, har omgärdats av stort hemlighetsmakeri. Men nu lättar EU på sekretessen och lägger ut dokument från den åttonde förhandlingsrundan.

Under förhandlingarnas gång har flera uppgifter och dokument läckt ut, vilket har eldat på debatten om piratkopiering på nätet och vilka rättigheter makthavare ska ha mot både enskilda användare och internetoperatörer.

Dokumentet beskrivs som ett utkast avsett att ge allmänheten insyn i var förhandlingarna står nu. Däremot blir inte all information offentlig. Dokumentet, som läggs ut i pdf-format, har anonymiserats så att deltagande parters inställning till förslagen inte framgår.

Acta-förhandlingarna inleddes 2007 inom Världshandelsorganisationen. Den senaste förhandlingsrundan hölls den 12–16 april.

Här kan du ladda hem dokumenten.