Det är ett svårgenomträngligt dokument som EU-kommissionen gjorde offentligt i dag onsdag. Efter mängder med läckor ska allmänheten för första gången på officiell väg få insyn i de frågor som diskuteras i de hemlighetsfulla Acta-förhandlingarna.

Samtalen förs mellan EU, USA och ett antal andra länder, framförallt rika i-länder. Målet är att få en internationell standard för immaterialrätt på plats under 2010.

Skrivelsen innehåller flera motstridiga utkast. Till exempel finns ett förslag om att internetoperatörer inte ska hållas ansvariga för vad deras kunder gör på nätet. Men för att ansvarsfrihet ska gälla måste vissa krav uppfyllas. Här driver USA och EU två olika linjer.

I det ena alternativet ställs krav på att operatören ska hålla sig med en policy kring hur upphovsrättsskyddat material ska hanteras. Enligt Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet, har ett såndant krav stora likheter med nuvarande amerikansk lagstiftning.

– Det är i princip ordagrant hämtat. I USA tycker man inte det är så märkvärdigt, men när man läser bara den delen så kan man bli orolig, säger han.

Exakt vad en sådan policy innebär i praktiken är svårt att säga, menar han. Samtidigt finns ett EU-inspirerat förslag som i stället bygger på att enskilda länder ska ha möjlighet att tvinga fram blockering av enskilda kunder eller servrar, på ett sätt som påminner om när leverantören Black Internet i fjol tvingades stänga av uppkopplingen till Pirate Bay.

– EU har gått försiktigt fram. Förslaget går inte längre än vad EG-rätten gör redan i dag, säger Daniel Westman.

På flera ställen i texten betonas att det är upphovsrättsbrott i kommersiell skala som ska bekämpas.

Den senaste förhandlingen hölls den 12–16 april, då parterna även enades kring att göra arbetsdokumentet offentligt. Texten har dock tvättats så det inte framgår vilka parter som stöder vilka förslag.

Acta står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement och förhandlingarna har pågått sedan 2007.