Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har enat sig kring en gemensam it-politisk riksdagsmotion. I motionen pekar partierna ut ett antal it-frågor som de vill driva om de vinner valet.

Ett av huvudnumren är att de rödgröna vill gå betydligt längre än regeringen när det gäller att skilja ut Teliasoneras nätbolag Skanova från resten av koncernens verksamhet.

Regeringen beslutade tidigare att ge PTS möjlighet att organisatoriskt isolera nätverksamheten i Skanova från Teliasonera. Men de rödgröna vill helt bryta loss Skanova från Teliasonera, en så kallad strukturell separation.

– Vi anser att en strukturell separation av Skanova bör genomföras på ett eller annat sätt, säger Désirée Liljevall, socialdemokraternas it-politiska talesperson.

De tre partierna skriver att de vill ”undersöka möjligheterna” att därefter flytta Telias nät till ett statligt ägt bolag. I motionen pekas Teracom ut som ett exempel på en tänkbar framtida statlig ägare av Telias nätverksamhet.

– Vi är överens om att vi vill se över den möjligheten, säger Désirée Liljevall.

I motionen skriver de tre partierna att de vill minska den digitala klyftan i samhället genom att satsa mer på it på bland annat skolor och bibliotek.

Partierna hänvisar till siffror, från Stiftelsen för internetinfrastruktur, som visar att 1,7 miljoner svenskar inte använder internet. Fem procent av de som står utanför internet är ungdomar mellan 16 och 25 år, enligt Désirée Liljevall.

– Det är intressant att regeringen inte med ett ord nämner hur de vill minska den digitala klyftan i sin propositionen om elektroniska kommunikationer, anser hon.

De rödgröna vill också att en större andel av EU:s landsbygdsprogram än i dag används för direkt ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad i glesbygdsormåden.