Många svenskar kommer hem från USA med en Ipad i bagaget i dessa tider. Den som har valt en dyrare variant kan åka på att betala tullavgift. Men hur mycket det kostar beror i nuläget på hur den enskilde tulltjänstemannen väljer att benämna Ipaden.

Varje gång det kommer en ny produkt så måste Tullverket klassificera den för att ge den korrekt tullavgift. Produkten kan till exempel klassas som en dator, mediespelare för ljud eller bild, eller bildskärm.

Men när det gäller Ipaden går åsikterna isär om vad den egentligen är.

– Den är fruktansvärt svår att klassificera. Jag tror inte någon kan säga säkert var den kommer att hamna någonstans i slutändan, säger Mats Renerius, tullinformatör på Tullverket.

Engelska tullen klassar den som en dator, men Mats Renerius håller inte med om det.

– Man säger att en dator ska vara programmerbar. Till Ipad kan du bara hämta applikationer och inte installera några vanliga program. Du kan inte heller koppla in en monitor, skrivare eller tangentbord.

– Jag tycker snarare att det är en Ipod Touch med en stor skärm, säger han.

Ipod Touch klassas som en mediespelare. Det skulle i Sverige innebära 13,9 procents tull. En dator däremot är belagd med noll procents tullavgift.

Mats Reinius ser även alternativen att jämföra Ipaden med en e-boksläsare. Andra e-boksläsare har också ställt till problem i klassificeringen, men slutligen hamnat under ”elektriska maskiner och apparater med självständig arbetsuppgift”. Ipaden skulle till och med kunna klassas som ett tv-spel, även om det inte är sannolikt, eftersom det inte kan sägas vara huvudsyftet.

– Det har orsakat oss otroligt mycket huvudbry, framförallt för att vi inte har kunnat se varan fysiskt. Det är väldigt svårt för oss att klassificera något som vi inte har fått se, säger Mats Renerius.

Svårigheten beror på att klassificeringen ska sättas utifrån varans huvudsakliga uppgift.

– Det är enkelt om du har en produkt som gör en sak. Men helt plötsligt kan den göra tio olika saker. Då är frågan vad det är.

Tills vidare har svenska tullen placerat den under ”övriga elektroniska varor” där en tullavgift på 3,7 procent gäller.

Tullverket inväntar nu ett beslut i EU-kommissionen, som enligt Mats Renerius troligen kommer först nästa år. I slutändan kan tullavgiften hamna mellan noll och 14 procent.

Fakta

Om du som privatperson tar in en Ipad från USA som resande, som max har kostat 4300 kronor så behöver du inte göra något. Har den kostat över 4300 så ska du betala tull och moms. Enligt Mats Renerius är det i nuläget upp till den enskilda tulltjänstemannen att avgöra vilken tullsats som gäller.

Om man beställer eller skickar en Ipad till Sverige ska man betala tull och moms även som privatperson.

Företag måste betala tull och moms oavsett inköpspris. Tullverket rekommenderar företag som ska importera Ipad att ansöka om ett så kallat bindande klassificeringsbesked, bkb, vilket ger en garanti för vilken klassificering som kommer att användas.