För cirka en vecka sedan gjorde nyhetsbloggen Gizmodo stora rubriker när den hävdade att man fått tag på en prototyp av nästa version av Iphone. Gizmodos redaktör, Jason Chen som hade fått tag på prototypen, fick inom ett par dagar ett brev från Apple som uppmanade honom att lämna tillbaka Apples egendom, vilket han gjorde.

En domare i Kalifornien utfärdade igår en domstolsorder om husrannsakan av Jason Chens hem och datorer. Domstolsordern utfärdades på grunden att Jason Chen kan ha begått häleri när han köpte den påstådda prototypen av en okänd person.

En polisstyrka beslagtog under gårdagen totalt sex stycken datorer som tillhör Jason Chen på Gizmodo.

En advokat på Gizmodos förlag, Gawker Media, hävdar att husrannsakan strider mot kalifornisk lag då Jason Chen är journalist och är därmed skyddad mot den här typen av tillslag.

Tillslaget mot Jason Chen kom efter att det uppdagats att prototypen från Apple blev stulen och senare såldes till Jason Chen. Jason Chen hävdar att han inte visste att prototypen var stulen utan handlade i god tro.

Fallet är nu under utredning.

IDG News