Domänerna är de första i ett nytt internationellt system för landsdomäner som går utanför det latinska alfabetet, som består av bokstäverna a till z.

Beslutet att tillåta icke-latinska bokstäver fattades nyligen av amerikanska Icann, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, den organisation som ansvarar för internets toppdomäner.

Icann låter Egypten, Ryssland, Saudiarabien och Förenade Arabemieraten skriva toppdomänerna för sitt namn på sitt eget språk. De tidigare förkortningarna av respektive domännamn, exempelvis .ru för Ryssland, behålls.

Flera andra länder väntar på ett liknande godkännande, däribland Kina, Jordanien och Thailand.

Arbetet med att internationalisera systemet pågår sedan flera år. Det traditionella domännamnssystemet kompletteras med ett internationellt sådant, kallat IDN eller Internationalized domain names.