En nyckel till förändringsarbetet på Ericsson är att ha fokus på individen och att motverka för långt driven specialisering genom att låta personer med olika specialiteter arbeta mer tillsammans.

Om kravspecialisterna sitter för sig i en del av kontoret och programmerarna i en annan del så är det svårt att få till en samsyn. Om en kravspecialist och en programmerare i stället delar skrivbord i en tillfällig projektgrupp kommer de att förstå varandra bättre. Cross-functional teams är fackbenämningen på det här synsättet.

Om varje individ dessutom kan utföra flera arbetsuppgifter minskar risken att ett projekt avstannar för att en individ inte kommer längre med sin del av helheten. Det blir mer naturligt för individen att ta tag i problemet, genom att undersöka andra aspekter på problemet än de han eller hon ansvarar för.

På små företag är det mer naturligt att arbeta på det här sättet. På stora företag krävs det mer ansträngning för att bryta ner existerande strukturer.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev