I förra veckan skrev Apples vd Steve Jobs ett öppet brev där han tar upp de problem som han anser att Flash har.

Hans första skäl att avfärda Flash är att det inte är öppet. ”Apples Flashprodukter är helt stängda. De är bara tillgängliga från Adobe och Adobe bestämmer helt över utvecklingen av dem och priset för dem”, skriver Steve Jobs.

Även om Apple också säljer många stängda produkter tycker Stebe Jobs att webbstandarder ska vara öppna. Därför satsar Apple på html 5, css och Javascript i stället.

Steve Jobs hävdar vidare att nästan alla videoklipp som visas med Flash också finns tillgängliga i standardformat.

Enligt Steve Jobs har Flash för dålig tillförlitlighet, säkerhet och prestanda. Dessutom kör Flash enligt Jobs slut på batterier eftersom de flesta videoklipp som visas i Flash avkodas med mjukvara, inte av hårdvara.

Det femte skälet gäller touchfunktioner. Enligt Steve Jobs har Flash utformats för att användas med en mus, vilket gör att de flesta Flashtillämpningar måste skrivas om för att fungera med ett touchbaserat användargränssnitt som det i Apples produkter. Och om man ändå måste skriva om dem, varför inte göra det med html5, css och Javascript?

Slutligen innebär Flash enligt Jobs ett lager till mellan utvecklaren och Apples plattform. Därmed går det inte att utnyttja Apples plattform fullt ut.

I en intervju med Wall Street Journal går Adobes vd Shantanu Narayen i replik. Han kallar Steve Jobs anklagelser för dimridåer. Det är helt fel att Flash sliter på batteritiden. Dessutom skrattar han åt påståendet att Flash är en stängd plattform, eftersom den enligt Shantanu Narayen bygger på öppna specifikationer.

Microsofts chefsutvecklare för Internet Explorer, Dean Hachamovitch, håller med Steve Jobs om att webbens framtid ligger i html 5. Det gör även Googles chefsutvecklare Mark Pilgrim.

– Inkluderar vi Microsofts kommande IE9 har alla de större webbläsarna nu stöd för flera html 5-funktioner. Det blir framtidens standard, säger Mark Pilgrim.