Net Applications undersökning för april visar att Microsoft tappar. Internet Explorers andel är nu 59,95 procent, att jämföra med 60,65 procent i mars.

Det tre främsta utmanarna ökar, om än blygsamt. Firefox har nu 24,59 procent, i mars var andelen 24,52 procent. Chrome tar ett större hopp uppåt, en andel i april på 6,73 procent innebär en ökning på hela 9,8 procent. Safari går från 4,65 till 4,72 procent.

Opera är den enda av utmanarna som backar, från 2,37 till 2,3 procent.