Hur mycket snabbare går det med Pypy?
– För beräkningsintensiva Pythonprogram går det upp till 50 gånger snabbare. För normal Pythonkod går det två till tio gånger snabbare.

Vad är det ni har gjort?
– Vi har gjort en kompilator som hittar slingor i ett program och optimerar bort en massa extra hantering som finns i den gamla Pythontolken.

Har ni funderat på att överföra de här förbättringarna till Java- och Dotnetmiljöerna?
– Det vill vi gärna göra och vi har en medarbetare som har doktorerat på det, men jag vet inte när det blir klart. Det skulle innebära fördelen att man kan köra samma lösning på Java, Dotnet och Posix.

Vad är nästa steg i utvecklingen av Pypy?
– Efter sommaren räknar vi med att släppa en ny version som kan integreras med programbibliotek skrivna i C.

Håller inte Google på med ett liknande projekt?
– De arbetar med att optimera användningen av standardtolken för Python. De kan uppvisa prestandaförbättringar på 20–100 procent.

Varför har ni gjort det här?
– Vi är ett privatägt företag med tio anställda som utvecklar system för att hantera arbetsflöden i små arbetsgrupper. Så det är i vårt intresse att Python blir snabbare. I Pypyprojektet har vi samarbetat med några tyska företag och framför allt med universitet Heinrich-Heine i Düsseldorf.

Vad tror du Pypy får för betydelse för användningen av Python?

– Att fler prestandakritiska tillämpningar utvecklas med Python. Man kan tänka sig att använda Python, som går snabbare att arbeta med, i stället för Java och till och med C och C++.