Bland de företag som sedan länge samarbetat med Techsoup Global finns Microsoft som nu även kommer att satsa på svenska frivilligorganisationer.
– Genom vårt samarbete med Techsoup är ambitionen att dels öka volymen på donationerna genom att ge mer till fler, dels höja medvetenheten hos frivilligrörelsen att it kan användas för att förbättra deras verksamhet, säger Microsofts projektledare, Anders Johansson.

Förutsättningen för att få söka donation är att organisationen varken är vinstdrivande, partipolitisk eller ställer krav på religiös tillhörighet.

Inom ramen för Microsofts donationsprogram har en organisation möjlighet att få upp till sex titlar och 50 licenser per titel.
– Här kan ingå allt från Officepaket till Windows Server. Dessutom ingår Software Assurance i donationen.

Techsoup Global samarbetar internationellt med över 40 företag, däribland Adobe, SAP, Microsoft, Cisco, Flickr, Seagate och Symantec.

Susanne Persson, pr-chef för Adobe Nordic, berättar att man i USA deltar både i Techsoup och Gifts in Kind men att man ännu inte tagit ställning till det svenska initiativet.

– Den här typen av breda, strukturerade satsningar är helt nytt för Sverige och inledningsvis är det Techsoup Globals större partners som deltar. Men det vore superkul att även få med flera svenska företag, säger Andreas Ericsson som hittills ensam axlar Techsoups svenska organisation.

Den nya verksamheten bedrivs dock i samarbete med Forum för frivilligt socialt arbete.
Lanseringen av det nya initiativet sker i samarbete med Microsoft 18 maj på Kulturhuset i Stockholm.