Nu klarnar bilden när det gäller EUs utbyggnad av mobilt bredband på landsbygden. De nya EU-reglerna ska se till att interferens undviks, alltså störningar mellan nät som påverkar prestanda negativt.

Reglerna är ett led i en utbyggnad av mobilt bredband, som bland annat innefattar lte, long term evolution och möjligen även Wimax. Det mest värdefulla radioutrymmet för operatörerna är just 800 MHz-frekvenserna, tack vare lång räckvidd och att det går att bygga yttäckande 4g-nät utanför större städer.

Reglerna kräver än så länge inte att medlemsstaterna gör spektrum tillgängligt för mobilt bredband. Men ett sådant förslag kan vara på gång i det kommande policypaketet Radio spectrum policy programme, som ska presenteras inför EU-parlamentet och Europarådet i sommar.

Bakgrunden till upptrappningen är att Europa är på väg att förlora ledningen på mobilitet, till USA och Asien.

– Om Europa och EU-kommissionen lyckas etablera en stark position på mobilt bredband på landsbygden, så kanske delar av Europas tidigare ledarskap kan återtas, säger Mark Newman, som är forskningschef på Informa Telecoms and Media, till IDG News.

800 MHz-bandet kräver mindre infrastruktur för att ge mobil täckning än andra högfrekvensband, vilket gör att mobila tjänster kan erbjudas till en lägre kostnad på landsbygden. Täckningen i 800 MHz-bandet är bättre inomhus än vad som är fallet med existerande 3g-tjänster.

Innan nya tjänster kan börja byggas ut, måste det analoga tv-nätet släckas ned, vilket de sista länderna väntas göra 2012. Hittills har Belgien, Finland, Tyskland, Luxemburg, Holland och Sverige upphört med analoga tv-sändningar.

Fakta

I Tyskland har frekvenserna börjat auktioneras ut, vilket visar på ett starkt intresse från operatörerna för 800 MHz-bandet. Budnivån för spektrum i 800 MHz-bandet ligger nu 35 gånger högre än i 2,6 GHz-bandet, enligt den tyska myndigheten Bundesnetzagentur. I Sverige påbörjas frekvensauktionen i höst, där exakt datum inte är fastställt. Då ska de analoga tv-frekvenserna auktioneras till operatörerna.