Ett räkneexempel som kommunen har gjort visar att valet av teknikplattform halverar it-kostnaderna.

Skoldatanätet – baserat på tunna klienter – kostar inklusive arbete omkring 730 000 kronor per år. Ett motsvarande vanligt pc-baserat nätverk skulle årligen kosta runt 1 500 000 kronor. Bara på att använda Staroffice i stället för Microsoft Office sparar kommunen runt 45 000 kronor per år.

2002 gjorde Rättvik en utvärdering av sin existerande it-lösning. Anledningen är väldigt enkel – skolan har inte så stor budget för it. Det ledde till att kommunen 2003 gick över det så kallade Skoldatanätet – en lösning från Citrix. Dessutom bestämde sig kommunen för en omfattande satsning på öppen källkod.

Det hela har fallit väl ut, enligt kommunens it-chef Tommy Rehnberg.
Nätverkslösningen från Citrix innebär att datorkraften ligger centralt på en server. Tack vare ett samordnat nätverk för alla skolor kan även byskolorna med låg bandbredd ta del av kraften.

Ute på skolorna finns tre olika lösningar. Gamla datorer återanvänds som tunna klienter, där kommunen installerar Linux på äldre datorer. Utöver det har de köpt in tunna klienter som uteslutande kör program på servern. Den tredje varianten är några vanliga datorer med Windows XP där program kan köras lokalt.

– De sitter framför allt ute på förskolan, grundskolan och gymnasiet. Enligt eleverna fungerar det klockrent, säger Tommy Rehnberg.

För att sänka licenskostnaderna används Staroffice, Gimp och andra program byggda på öppen källkod.

– Vi frågade oss själva om vi skulle fortsätta med Microsoft Office eller om det fanns andra alternativ. Då tittade vi på vilka program som fanns – till exempel Gimp för att rita, Star Office och Open Office.

Fakta

  • Staroffice är en betalvariant av Suns Openoffice. Staroffice 8 är gratis för skolor.
  • Gimp är en förkortning av Gnu image manipulation program – ett bildbehandlingsprogram med öppen källkod som är släppt av Free Software Foundation.
  • Citrix är ett företag som bland annat erbjuder virtuliseringstjänster. För Rättviks del innebär det att det har tunna klienter som kör program virtuellt mot en central server.