Så var det dags igen. Antipiratkopieringsorganisationen BSA:s publicerar sin årligt återkommande jätterapport där man låtit analysföretaget IDC räkna ut exakt hur stor piratkopieringen är i 111 länder – och hur mycket pengar programleverantörerna förlorar på tjuvkopieringen.

Uträkningarna bygger på försäljningsstatistik av persondatorer och kommersiella program. Försäljningsstatistiken kombineras sedan med antaganden om hur många kommersiella program pc-användare brukar använda sin dator och vips får man fram exakta siffror på hur stor piratkopieringen i varje land.

Sifferexcercisen i rapporten är långt ifrån okontroversiell. När CS för ett år sedan granskade metodiken bakom undersökningen medgav till och med BSA självt att de exakt angivna piratsiffrorna bör tas med ”en nypa salt”.

I Sverige har andelen piratkopierade program legat i princip stilla kring 25 procent under de senaste fem åren, enligt BSA-undersökningen. Nivån förlänar Sverige en plats på tio-i-topplistan över de länder i världen som piratkopierar minst.

Övriga nordiska länder ligger på ungefär samma nivå. Bara Island sticker ut med en femtio procentig andel piratkopierade program, enligt BSA.

Tittar man på de västeuropeiska länderna i stort är det även här ett land som sticker ut – Grekland. Här är sex av tio program piratkopierade, enligt BSA-rapporten.

Globalt är är 43 procent av programmen piratkopierade, enligt BSA som i sin rapport hävdar att detta under fjolåret innebar missade intäkter på totalt drygt 400 miljarder kronor för programleverantörerna.

Listan av länder som piratkopierar mest toppas enligt BSA av Georgien, Zimbabwe, Bangladesh, Moldavien, Armenien och Jemen. I dessa länder är 90 procent av programmen eller mer piratkopierade.

Fakta

Andel piratkopierade program:

Piratkopierar mest:

 • Georgien 95 %
 • Zimbabwe 92 %
 • Bangladesh 91 %
 • Moldavien 91 %
 • Armenien 90 %
 • Jemen 90 %
 • Sri Lanka 89 %
 • Azerbaijan 88 %
 • Libyen 88 %
 • Vitryssland 87 %

Piratkopierar minst:

 • USA 20 %
 • Japan 21 %
 • Luxenburg 21 %
 • Nya Zeeland 22 %
 • Australien 25 %
 • Österrike 25 %
 • Belgien 25 %
 • Finland 25 %
 • Sverigen 25 %
 • Schweiz 25 %