Sex svenska operatörer med Telia i spetsen har tagit fram rutiner för hur ett byte av adsl-leverantör ska gå till utan att abonnenten drabbas av ett driftuppehåll.

Tekniskt sett har det aldrig varit något problem. Men det har saknats ett bra samarbete mellan berörda parter. I början av mars inleds testerna som förhoppningsvis leder till en permanent lösning.

– Vi vill kunna byta leverantör utan att kunden märker det, säger Charlotte Lövgren presschef på Telia Nät och Produktion, före detta Skanova.

Inget fullständigt register
Enligt henne har Telia saknat möjlighet att byta leverantör online eftersom ett fulllständigt register över adsl-kunderna saknas.

– Det största problemet har varit att vi måste ha en fullmakt från båda leverantörerna och kunden för att göra en ändring. Vi håller på att sjösätta ett stödsystem så att vi kan hantera det. När vi får klartecken från båda parter är det bara att åka ut till stationen koppla om abonnemanget, säger Charlotte Lövgren.

Initiativet till ett bättre samarbete mellan operatörerna kommer från internetbolaget Spray som länge velat att det ska vara lika enkelt att byta adsl-operatör som att byta leverantör för el eller fast telefoni.

De första diskussionerna fördes med Telia och Tiscali. Gruppen utökades sedan med Tele2, Glocalnet och nyligen Bostream.

Telias konkurrenter hoppas att förändringen leder till nya kunder.

– Det finns flera som har större antal kunder än vi och det blir lättare att locka över dem till oss om det kan ske utan ett avbrott på uppkopplingen, säger Åsa Larsson, adsl-ansvarig på Glocalnet som nyligen köpte Telenordia med 30 000 adsl-kunder.

Inte självklart
Hon varnar för att det inte alls är självklart att kunderna lockas av de billigaste priserna.

– Jag tror att supporten blir viktig och vi ser att fler väljer en helhetsleverantör för att få alla kostnader på samma faktura, säger Åsa Larsson.

Med närmare 250 000 adsl-kunder och dyraste priset på 375 kronor i månaden riskerar Telia att förlora kunder på samarbetet, enligt konkurrenterna. Men Telia svarar med att öka bindningstiden från tre månader till tolv.

– Det är synd eftersom kunden inte har chans att byta leverantör om man inte är nöjd, säger Åsa Larsson som tänker behålla Glocalnets bindningstid på tre månader.

Saknar samband
Jessika Levin, projektledare på Telia, säger att den nya bindningstiden inte har något samband med förenklingen av adsl-byte:

– Den infördes i december eftersom vi kände oss tvingade att knyta till oss kunder en längre period med tanke på kostnaderna som är förenade med att dra in en ny kund.

Jessika Levin påpekar att Telia har alternativ med kortare bindningstid mot en högre anslutningsavgift. Hon hoppas att de förenklade rutinerna ska vara i drift någon gång under våren.

Fakta

Adsl-operatörerna Telia, Tele2, Spray, Bostream, Tiscali och Glocalnet inför nya rutiner för byte av leverantör som innebär att:
1. Kunden ska bara behövavända sig till en part - den nya operatören.
2. Byte ska ske utan avbrott på förbindelsen.
3. Samtliga parter förbinder sig att behandla kundernas önskemål om leverantörsbyte juste.