I måndags beslutade Svea hovrätt att Teliasonera måste lämna ut identiteten på personen bakom torrentsajten Swetorrents till fyra filmbolag, representerade av Antipiratbyrån. Filmbolagen har krävt detta med hänvisning till den nya ipredlagen.

Hovrätten konstaterade också att EU:s datalagringsdirektiv inte påverkar ipred, något Teliasonera hävdat. Enligt företaget innebär direktivet att personuppgifter enbart får lämnas ut till myndigheter, inte till privata företag.

Nu har Teliasonera fattat beslut om att överklaga Svea hovrätts dom till Högsta domstolen, eftersom företaget anser att juridiken fortfarande inte är helt klarlagd.

– Reglerna för integritet och tystnadsplikt har funnits länge i regelverket som styr vår bransch och Ipredlagen är alldeles ny. Det är viktigt att det sker en principiell prövning mellan det regelverket och Antipiratbyråns intressen, säger Patrik Hiselius, jurist på Teliasonera, till TT.