SEBs gigantiska systembyte berör internetbanken, säljstödssystemet, bassystemen, databaser och mellanprogram. Projektet One IT Roadmap är av högsta strategiska betydelse för banken och vd:n Annika Falkengren ingår i styrgruppen.

Det handlar till stor del om att modernisera den ålderstigna plattformen och standardisera det som beskrivs som ett lapptäcke av system.

Projektet omfattar delar av bankens omkring 1 100 system som i sin tur består av många programmiljöer och innefattar gammal kod skriven i Cobol, C++ och VB6.

Dessutom ska systemen anpassas för att klara mer internettrafik.

Inom ramen för One IT Roadmap pågår många underprojekt. Det största kallas Common Front och innebär bland annat en rejäl omgörning av internetbanken. Ny funktionalitet läggs till och sajtens utseende görs om. En hel del av de bakomliggande stordatorsystemen lever dock vidare.

Förändringarna kommer att börja märkas i slutet av 2010 för vissa kundgrupper. Ett exempel är specialfunktioner riktade till ungdomar.

Inom Common Front ingår dessutom en modernisering av säljstödssystemet.

Mycket it. I SEBs stora kontorskomplex i Rissne i Solna sitter bankens it-avdelning som är så stor att banken ofta beskriver sig som ett it-bolag. Det är från SEB Group IT som jätteprojektet One IT Roadmap drivs.

Visionen är att allt ska göras på samma sätt i flera kanaler, både internetbank och fysiska bankkontor.

One IT Roadmap har pågått ungefär två år och ska hålla på åtminstone tre år till.

Enligt uppgift till CS ligger budgeten på cirka 1,5 miljarder kronor. Enligt årsredovisningen gick projektet på 374 miljoner kronor under 2008. I årsredovisningen för 2009 står summorna inte i detalj, däremot att ”kostnaden för såväl One IT Roadmap som andra it- och effektivitetsprojekt ökade”.

Med en årlig budget på omkring 400 miljoner kronor och en projekttid på fem år betyder det en kostnad på två miljarder, men uppgifter i officiella dokument tyder på att projektet kan pågå betydligt längre än fem år.

Omkring 300 personer är involverade i One IT Roadmap och av dem är uppskattningsvis hälften konsulter. IBM är en stor systemleverantör och dessutom konsult på flera nivåer. Även Accenture är en viktig konsult. Dessutom är en lång rad mindre konsultbolag i Stockholmsområdet inblandade.

Många med insyn i projektet skakar på huvudet åt den jättelika omfattningen och anser att det innefattar för mycket. One IT Roadmap beskrivs som ett paraply eller ett strategiskt ramverk för en mängd nödvändiga projekt, men målet uppfattas som otydligt och flummigt.

SEB antyder just nu om projektet i en platsannons där banken söker en ”chef för användarupplevelsen”. I annonsen står: ”Just nu pågår ett av de största svenska internetprojekten hos oss på SEB. Satsningen inkluderar såväl nya affärslösningar som ny teknisk plattform.”

SEB vill för närvarande inte kommentera projektet.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

SEBs internetbank bygger på Microsofts Dotnetplattform. Den byts nu ut mot Java med IBMs system. I botten körs stordatorsystem.

Som utvecklingsplattform för internetbanken och de bakomliggande systemen har SEB standardiserat på Java. Grundsystemen ligger på stordatorer och flera är skrivna i Cobol, en del redan på 1960-talet. Många ska leva kvar, men kapslas in av mellansystem i Java.

Stordatorplattformen är standardiserad på IBM. Även i övrigt är IBM en av de viktigaste leverantörerna, till exempel när det gäller identitetshantering och autentisering, där IBMs Tivoliplattform används.

Oracle tillhör de viktigaste databasleverantörerna. På SEB Kort pågår till exempel ett stort delprojekt för att konsolidera plattformen för informationslager. Allt ska in i ett enda Oraclesystem.

Som projekt- och utvecklingsmetod används Rup. SEB har skapat ett särskilt center för metoden. I vissa projekt har Rup används i flera år, i andra införs metoden precis. Valet av Rup förvånar experter eftersom agila metoder som Scrum är hetast. Rup, som bygger på iterationer, räknas som en äldre utvecklingsmetod.