Tivolit på Djurgården i Stockholm är en stor arbetsplats till ytan.

Därför är det viktigt för de anställda att kommunicera på språng. För två år sedan valde därför Gröna Lund att gå över till ett eget gsm-nät för att öka tillgängligheten hos sina anställda.

– Vi försökte med dect-telefoner men resultatet var inte tillfredställande. Vi fick inte den täckning som behövdes. Därför har vi bytt hela växeln till en mobil lösning med ett eget gsm-nät. Det fungerar mycket bättre än tidigare, säger Göran Brunnberg, telefoniansvarig på företaget.

Nu är det bara fasta linor kvar för fax och larmsystem till attraktioner.

I växeln finns bara mobila anknytningar.

Det är personal på kontoren, tekniker, restaurangpersonal och de som står ute i kiosker och vid attraktioner som är anknutna.

– Vi hade runt 250 fasta anknytningar tidigare. Nu har vi lika många mobila. Förutom dect-telefonerna så hade vi flera stationära telefoner i kiosker och vid attraktioner. De är nu utbytta mot fasta gsm-telefoner. Vi slipper trassel med kablar.