Nu är mobiltelefonin större än den fasta telefonin i Sverige. Det var det nog inte många som trodde när de första mobilnäten öppnades i Sverige 1981. Men trenden har varit tydlig under hela 2000-talet. De fasta telenäten har successivt tappat samtalsminuter samtidigt som det ökat i mobilnäten.

Visserligen har mobilerna sedan länge dragit förbi de fasta telefonerna när det gäller antalet samtal och abonnemang.

Men fasttelefoninäten har ändå fortsatt att behålla dominansen när det gäller den totala mängden teletrafik – tills nu.

Under våren har antalet samtalsminuter i mobilnäten slutligen passerat antalet samtalsminuter i de fasta telenäten. CS beräkningar visar att de båda kurvorna nu korsat varandra.


Avhängd. Den fasta telefonin är inte längre svenskarnas favorit när dagens angelägenheter ska avhandlas.

Vi kan med säkerhet säga att det smått historiska ögonblicket inträffade någon gång under våren, troligen i slutet av mars. Om vi bara fortsätter att dra ut kurvorna från den senaste utvecklingen av antalet samtalsminuter hamnar vi på den 23 mars.

Men mobilens segerdag har passerat helt obemärkt förbi i hela Mobilsverige. Inga flaggor eller hornblåsare på Ericssons tak. Inga parader av tacksamma app-utvecklare. Inga hyllningstal från höga telechefer.

Ingenting.

Det beror naturligtvis på att det saknas officiell statistik att luta sig mot. På Post- och telestyrelsen, PTS, den viktigaste oberoende statistikproducenten på svensk telemarknad, har det informella budskapet länge varit att mobiltelefonin troligen drar om fasttelefonin någon gång under våren 2010.

Men det officiella beskedet är att man inte gör några framtidsprognoser och ännu saknar statistik för att exakt uttala sig om när mobiltelefonin tar över ledartröjan i Sverige. Säkra besked kommer troligen först vid juletid då PTS lägger fram sin statistik för första halvåret i år.

Inte heller bland mobiloperatörerna verkar man hårdbevaka tidpunkten för mobiltelefonins slutliga seger över fastelefonin.

– Men vi vet att marknaden för mobil rösttelefoni redan är värd mer än rösttelefoni i fasta nät, säger Erik Hörnfeldt, informationschef på 3g-operatören Tre.

Därför är han inte det minsta överraskad av beskedet att mobilerna nu också står för den största delen av samtalstrafiken. Han berättar att Tres egna undersökningar visar att telemarknadens årliga tillväxt på cirka två procent i dag i princip är helt koncentrerad till olika mobila produktsegment.

Torbjörn Geijer, vd på Spring Mobil, är inne på samma linje:

– På företagssidan käkar mobiltelefonin hela tiden marknadsandelar från fast telefoni, säger han.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Enligt PTS marknadsstatistik ringde svenskarna 9,6 miljarder samtalsminuter i mobilnäten första halvåret 2009, en ökning med drygt 9,1 procent från första halvåret 200.

I de fasta näten ringdes drygt 11,4 miljarder samtalsminuter, en minskning med 14,25 procent från samma period året före.

Vid en exakt extrapolering passerade antalet mobila samtalsminuter antalet samtalsminuter i de fasta näten den 23 mars i år.

Ökningstakten för mobilsamtal, liksom nedgången för fast telefoni har legat på relativt stabila nivåer i flera års tid.