Sedan 2008 har aktörer kunnat söka stöd för att lägga ner kanalisation, det vill säga rör för bredbandskablar, på landsbygden.

Kravet har dock varit att flera aktörer samarbetar, till exempel att bredbandskablarna grävs ner samtidigt som ett elbolag lägger ner el-kablar. Men ansökningarna till bidraget har inte kommit in önskad omfattning och pengarna har inte gått åt.

– Det är olika aktörer som är intresserade av bredband och elledningar. När någon gräver ner elkablar är det inte alltid på samma ställen som det är aktuellt med fiber. Till exempel kan det vara på ett ställe där det inte bor någon, säger näringsdepartementets kansliråd Maria Häll.

Därför tar regeringen bort kravet på samarbete och det blir möjligt att ansöka om pengar enbart för kanalisation.

Regeringen passar också på att utöka anslaget så att pengarna även kan användas till utbyggnad passiv it-infrastruktur, som svartfiber.