Prisregleringen av Skanovas svartfiber är den viktigaste och mest genomgripande regleringen av Teliasoneras verksamhet på mycket länge.

Nätbolaget Skanova är den enskilt störste leverantören av fiberaccesser. Flera av Teliasoneras viktigaste bredbandskonkurrenter köper svartfiberaccess av Skanova.

Regleringsbeslutet var långt ifrån oväntat. Redan i slutet av förra året flaggade PTS för att regleringen var på gång. Men då sköts det slutliga beslutet upp i sista stund.

Härom veckan gick EU-kommissionen ut och uppmanade PTS att inte bara reglera Skanovas fiberförbindelser utan även de nedgrävda rören som fibern ligger i, den så kallade kanalisationen.

Men PTS har valt att inte följa uppmaningen från den mäktiga EU-kommissionen i sitt slutliga beslut. Myndigheten anser att en reglering av Skanovas fiberkanalisation skulle bli alltför ingripande mot Teliasoneras nätbolag.

För att räkna fram hur högt det reglerade priset för Skanovas svartfiber ska vara har PTS bestämt sig för att använda en så kallat kostnadsorienterad prissättningsmodell. Grundtanken är priset för Skanovas svartfiber ska vara ungefär lika högt som om köparen själv investerat i egen fiber. Nivån på det reglerade priset ska även ge utrymme för en viss avkastning på fiberinvesteringarna för Skanovas del.

PTS beslut öppnar också för regionala skillnader i Skanovas reglerade svartfiberpris. Anledningen är att man vill undvika snedvriden konkurrens för lokala svartfiberaktörer, exempelvis stadsnät.

PTS-chefen Göran Marby säger att regleringsbeslutet kommer att skapa en större trygghet och förutsägbarhet för alla aktörer på marknaden som vill göra fiberinvesteringar.

– Sverige behöver stora investeringar i moderna bredbandsnät för att vi ska uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi, säger Göran Marby i ett pressmeddelande.

PTS kontroversiella prisreglering av Skanovas svartfiber ingår i ett större paket för bredbandsmarknaden som myndigheten presenterade på måndagsförmiddagen. Bland de övriga komponenterna märks bland annat en ny reglering av Teliasoneras så kallade bitströmstjänster i både kopparnätet och fiberaccessnäten.