Den nya tjänsten heter lämpligt nog Loadrunner in the Cloud och körs i Amazons moln EC2, Elastic Computing cloud. Tjänsten kan användas för att testa, analysera och optimera applikationer.

HPs förhoppning är att fler företag, inte minst små, ska satsa på prestandatester, eftersom man inte behöver skapa en egen infrastruktur. Att testerna körs med en molnlösning ska även göra dem mer skalbara, till exempel vad gäller att öka antalet simulerade användare.

Ett prisexempel för Loadrunner in the Cloud är 100 000 kronor för att köra tester med 5 000 simulerade samtidiga användare.