Två samstämmiga vd:ar, om än med skilda temperament, förklarade huvuddragen när de talade på användarkonferenserna i Orlando och Frankfurt efter varandra. Bill McDermott på sin hemmaplan USA syntes på jätteduken i Frankfurt och sedan talade Jim Hagemann Snabe live i Frankfurt – och direktsändes i USA.

Utmaningarna var tydliga: vi är inne i en brytningstid som kräver samarbete och snabbare beslut än någonsin. Informationsmängden dubblas var 18:e månad.

– Det kräver en helt ny it. Det här är en tid som kräver samarbete, säger Jim Hagemann Snabe.

Som CS skrivit om är köpet av Sybase ett viktigt steg åt det hållet, enligt SAPs ledarduo, eftersom det gör affärssystemet mobilt. Att ge medarbetarna den information de behöver och makten att själva ta beslut ute i verksamheten ska göra företagen betydligt mer snabbfotade.

– När kraften i analysverktygen bokstavligen ligger i din hand ger det möjligheter till helt nya affärer, säger Bill McDermott.

Jim Hagemann Snabe konstaterade att Google visat vägen när det gäller att hitta rätt i informationsflödet.

– De har lärt användarna att det går att hitta en nål i en höstack. Men för att skapa rätt beslut måste vi både hitta nålen och få den till rätt person, vid rätt ögonblick och på rätt manick så att den personen får möjligheten att ta rätt beslut.

Det handlar inte bara om att lösgöra affärssystemet och göra det trådlöst. Det är också dags att skicka ut det i molnet när SAP lanserar Business by design.

När det kommer till Sverige är dock oklart och SAP vill inte göra några utfästelser. Kanske för att Business by design redan är försenat.

Men det hindrar inte vd:arna att slå på stora trumman.

– För den som vill ha nytta av systemet direkt utan någon installationsfas är Business by design det rätta, säger Jim Hagemann Snabe.

Priset man får betala är att det inte är lika flexibelt, förklarar han.

För att riktigt illustrera SAPs två nya fokus – mobilitet och molnet – visade Jim Hagemann Snabe upp Business by design på sin Ipad från Frankfurtscenen.

Samtidigt är han noga med att understryka att molntjänsterna inte betyder att SAP glömmer sina gamla kunder som redan sitter på stora SAP-installationer.

Under en rundabordskonferens förklarade han att SAP oförtrutet fortsätter utveckla för dem.

– Det är inte meningen att våra on demand-tjänster ska bli lika komplexa – vitsen med dem är just att förenkla för kunden.

Business by design är en hel affärssystemsvit, i huvudsak riktad till små och medelstora företag.

Vid sidan av den ska det också finnas möjlighet för företagen att välja till vissa delsystem som molntjänster.

Bland annat utvecklar SAP ett crm-system som ska heta Sales on demand som är en slags samarbetsplattform.

– Det är en Facebookliknande upplevelse, men i stället för att du har dina vänner från förr där så har du dina arbetskamrater, säger Jim Hagemann Snabe.

Fakta

Enligt SAP deltog omkring 50 000 personer i årets upplaga av Sapphire, på plats eller via webben.

Den årliga konferensen hölls i år samtidigt i USA och Europa – och de tunga inläggen sändes simultant i den andra världsdelen.

Det stora samtalsämnet blev köpet av Sybase som tillkännagavs bara några dagar före.