– Min oro kvarstår att en sådan här reglering kan riskera att försvåra och försena den fiberutbyggnad som Sverige så väl behöver, säger Anna Philipson till CS.

Men det är ännu för tidigt att säga exakt vad beslutet får för konkreta effekter, understryker hon. Det handlar ett omfattande beslut på cirka 300 sidor som vi nu måste analysera i detalj innan vi kan överblicka praktiska konsekvenserna.

– Men vårt mål att sälja svartfiber till likvärdiga villkor och konkurrenskraftiga priser ligger fast, säger Anna Philipson.

Skanova har enligt egna uppgifter runt 25 procent av grossistmarknaden för svartfiberaccesser till hushållen och är den klart största enskilda aktören. Målet är att fördubbla marknadsandelen under de närmaste åren.

Anna Philipson vill ännu inte svara på om PTS-beslutet kommer att överklagas.