Analysföretaget IDC har talat med 673 it-chefer i Europa, där hälften uppger att de utnyttjar molntjänster som svar på en allmän fråga om deras användning.

– Men resultatet blir annorlunda när it-cheferna tillfrågas om specifika molntjänster, visar det sig, säger Marianne Kolding, som är analytiker på IDC till IDG News.

Då ökar plötsligt siffran till att 60 procent, som svar på frågan om företagen använder någon viss specifik form av molntjänst. Enligt IDC beror skillnaden på att många it-chefer är osäkra på vad som är en molntjänst.

– Sannolikt är många it-chefer inte medvetna om att vissa av de verktyg de använder faktiskt är baserade på molntjänster, säger Marianne Kolding, som är analytiker på IDC till IDG News.

Enligt IDC finns flera tecken på en ökning för datomoln, även om många leverantörer ännu inte kan ta fram champagnen, då tillväxten går långsamt och många företag planerar att hålla kostnaderna för molnanvändning nere.

Undersökningen visar även att 45 procent av it-cheferna planerar att öka sina investeringar. Högsta prioritet är virtualisering, säkerhet ochlagringshantering. Däremot är intresset lägre för grön teknik.

– Tidigare talade många av grön teknik, men vi hör inte så mycket om det. Många investerar mer i grön teknik när de får något annat på köpet, exempelvis kostnadsbesparingar, säger Marianne Kolding.