(CS/London) Efter många år av stiltje och tveksamhet kring tagna investeringar har mobil data till slut blivit bra business för Teliasonera. För tre år sedan exploderade användningen och sedan dess har den bara ökat. I dag har företaget större intäkter från mobil data än från sms- och mms-tjänster, avslöjar Håkan Dahlström, chef för affärsområdet mobilitetstjänster på Teliasonera, under konferensen Open Mobile Summit i London.

– Efterfrågan på bandbredd är obegränsad, säger Håkan Dahlström.
Men smakar det så kostar det - för kunderna. Flatrate, fri datatrafik för en fast kostnad, håller inte. Begränsningar i volym och hastighet är något kunderna får leva med. Framöver kommer prissättningen att differentieras ännu mer, menar Håkan Dahlström.

Han kallar det en värdebaserad prissättning. En grundplåt av datamängd och hastighet i botten, sedan får kunderna betala extra beroende på vad man vill ha. Tilläggstjänster som exempelvis obegränsad e-post eller obegränsad tillgång till musiktjänster som Spotify.

– Vi måste våga ta betalt av kunderna för vad de använder, säger Håkan Dahlström.

Liksom många andra under konferensen pekar han ut Iphone som en drivande faktor bakom trafikökningen. En intressant detalj i är att hälften av de kunder som tecknat sig för ett 4g-abonnemang är Iphoneägare.

Håkan Dahlström är noga med att säga 4g istället för lte. Börjar operatörerna prata teknik drar kunderna öronen åt sig. Något han menar var en viktig anledning till att mobilsurfandet aldrig slog igenom när wap-tekniken kom.

– För mig är det viktigt att vi pratar om 4g. Det är lättare att sälja, kunderna är inte särskilt teknikintresserade.

Explosionen av mobildata skrämmer alltså inte Teliasonera, tvärt om. Håkan Dahlström konstaterar att mobiloperatörerna i 3g-täta Norden har betydligt större intäkter på mobildata än i resten av Europa. Samtidigt gäller det att hålla i kostnaderna, inte minst för att ha råd att slåss om de nya frekvenser som frigörs.

– Alla operatörer kämpar med kostnaderna i frekvensauktionerna, säger Håkan Dahlström.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev