(CS/Amsterdam) Stephen Elop, chefen för Microsofts företagskunder och för integrerad kommunikation, är säker på sin sak.

– Övergången till cloud computing innebär en lika stor reform som när det grafiska gränssnittet infördes.

Han säger att Microsoft framöver sätter molntjänster i främsta rummet i alla produkter.

– Det gäller inte minst Office och Sharepoint – produkter som berör en halv miljard människor.

Microsofts förhoppning är att företag i större utsträckning ska välja dessa produkter som molntjänster.

– Men det är viktigt att betona att man inte nödvändigtvis behöver låta Microsoft administrera detta. Vi har många kunder som kör centrala e-posttjänster inom de egna brandväggarna medan mer publika gruppfunktioner körs via oss, säger Stephen Elop.


Historiskt fokusbyte. Stephen Elop, chefen för Microsofts företagskunder och för integrerad kommunikation, säger att allt Microsoft gör ska ha molnet i fokus. ”Övergången till cloud computing innebär en lika stor reform som när det grafiska gränssnittet infördes”, säger han.

Bland de större kunder som nämns märks American Express och McDonald’s.

– Flera av våra kunder i Europa är noga med att deras data ska läggas på servrar utanför USA. Därför har vi även satsat på att bygga upp datacentraler i Europa.

Per-Olof Schröder, som på Europanivå ansvarar för Microsofts Information Worker Business Group, säger att molntjänsterna redan fått ett rejält genomslag i Europa. Det gäller inte minst hyrtjänsten Business Productivity Online Suite, Bpos.

– Bpos har fått två till tre gånger bättre genomslag än vi hade förväntas oss. I Västeuropa har tjänsten redan 100 000 användare på ett tusental företag, säger Per-Olof Schröder.

Som ytterligare ett bevis för det stora intresset för molntjänster nämner han Azure, Microsofts moln som lanserades i februari och redan omfattar 6 000 program från en lång rad leverantörer.

Microsoft har satsat stort på de anställdas flexibilitet att jobba hemma eller på kontoret. Även inom det konferenssegmentet är det stora förändringar på gång.

– Vi utvecklar nu en rad tekniker som ska underlätta kommunikationen mellan grupper. En är simultan översättning, som gör att deltagare på videokonferenser kan tala på valfritt språk och få automatisk översättning till andra språk, säger Stephen Elop som givetvis gärna vill sälja in även konferensprodukterna som molntjänster.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Windows Azure är en plattform som gör det möjligt att bygga applikationer i molnet i stället för att köra dem på egen infrastruktur.

Med ett moln som Azure får användarna tillgång till mer flexibel datakraft eftersom belastningen kan ökas och minskas vid behov.

Hyrtjänsten Business Productivity Online Suite, Bpos, innehåller onlineversioner av Exchange, Sharepoint, Office Live Meeting och Office Communications. Priset är 88 kronor per användare och månad.